Phỏng vấn bộ bài mới Fountain Tarot

Sau một năm tích cóp thì em ấy đã về tay Ngư và Ngư dành hẳn hai buổi để làm quen bước đầu với em í…

Advertisements